Fallskyddsutrustning

Personlig Fallskyddsutrustning

TAK O MER kan nu som egen importör tillhandahålla utrustning för personligt fallskydd.

Företag som idag arbetar inom takentreprenader, ställningsbyggnation, vindkrafts-industri, telekom, solenergi, byggentreprenader och övriga sektorer där arbete på hög höjd kräver personlig fallskyddsutrustning, betalar ibland priser för dessa produkter som helt saknar relevans.
-Ja det är produkter som är oerhört viktiga för enskild person och även tredje part, men dessa prisnivåer skapar också, för arbetsgivaren, ett dilemma i att "orka" upprätthålla kravet på att;

  • Köpa produkter som klarar de av myndigheterna uppställda krav som finns, istället för att köpa produkter som inte alltid har korrekta och verifierade certifieringar.
  • Upprätthålla nivån på de inköpta produkterna, då nyanskaffning av eventuellt "halvskadade" produkter är oerhört kostsamt.
  • Utföra den årliga, lagstadgade, revisionen på samtliga ingående produkter i ett fallskydd.

Vi på TAK O MER kan, antagligen till marknadens lägsta priser, erbjuda alla ingående produkter i ett fallskydd där samtliga produkter är certifierade enligt de strikta EN normer som våra myndigheter har satt upp.

Hos oss får du råd med säkerhet!

Klicka här för mer information eller köp.