Taktjänster

Omläggning eller nyläggning av "papptak"

Vi på TAK O MER ombesörjer ny-, och omläggning av det som förr var benämnt "papptak". Idag så är materialet en SBS modifierad bitumen, ofta belagd med skiffer. SBS står för "styrene-butadiene-styrene" och förenklat så har bitumen'en (asfalten) mixats med SBS för att få speciella egenskaper anpassade för vårt Svenska klimat, såsom exempelvis flexibilitet i kyla. I samband med ovan åtgärd så kan vi även utföra plåtarbeten på ventilatorer, avluftare, fasader samt byte av ljuskupoler med mera.

Sievertpng


Omläggning av tegeltak

Vi utför omläggning av ert tegeltak med tillhörande detaljer, som plåtinklädning av murstock (skorsten), nya vind-, och vattskivor, ventilatorer, avluftare, plåtdetaljer, avvattning (hängrännor o stuprör) samt eventuell renovering av, eller helt ny, råspont.

Tegelpng

Renovering av tegeltak

Vid vår kostnadsfria besiktning så kommer vi fram till att ert tegeltak inte behöver bytas ut. Vi konstaterar istället att det räcker med att tvätta av beläggningen, vilket oftast består av mossa och alger för att därefter impregnera eller måla teglet. På så vis förlänger vi livslängden på det befintliga teglet och sparar pengar.

tegeltvattpng

Renovering av plåttak

Ett alternativ till att byta ert gamla plåttak, vilket kanske är något av det mest kostsamma man kan göra med ett tak, så hjälper vi er istället med en "renovering". Först högtrycksblästrar vi ert befintliga tak så att all befintlig rost, färg samt beläggning tas bort, därefter grundmålas taket två gånger för att till slut få två lager topplack. Ert tak har nu fått 10-15 nya år till en bråkdel av kostnaden av ett nytt!

Plattakpng


Omläggning eller nyläggning av plåttak

Om ni har ett befintligt plåttak som är i behov av omläggning eller vill lägga plåt på ert tak, tag då kontakt med oss så hjälper vi er med råd, förslag på material, utförande samt en skriftlig offert.

Bandtackningpng