Kan jag nyttja ROT-avdraget vid omläggning eller renovering av tak?

Ja, det går bra om du är en privatperson och så länge ni inte har utnyttjat hela ert tillgängliga ROT-avdrag på andra arbeten under pågående kalenderår.
För mer information klicka på länken nedan.

Har ni ansvarsförsäkring och F-skattsedel?

Ja! Vi på TAK O MER har ansvarsförsäkring som behövs för att ni som kund ska kunna stå utan ansvar om något oförutsett skulle hända på arbetsplatsen. Vår försäkring täcker även om "tredje part" involveras i någon form.
Kopia på försäkring samt kontaktperson lämnas alltid vid offert.
TAK O MER är registrerad för moms samt har F-skattsedel.

Har er personal erforderlig utbildning?

Ja!
Ansvarig arbetsledare på plats har alltid samtliga nödvändiga tillstånd som behövs för att få utföra det ni har beställt av oss att utföra. Vi är certifierade inom BAS P/U och vi kontrollerar dessutom att samtliga våra leverantörer av tilläggstjänster innehar nödvändiga tillstånd.


Lämnar ni garanti på utfört jobb?

Ja! På samtliga jobb med material från Eurotema (SBS modifierad bitumen) lämnas en ansvarsförsäkring som utfärdas genom IF.
Giltighetstiden för garantin är 15 år och gäller även om utförande entreprenör försätts i konkurs.
I övrigt så regleras våra uppdrag under konsumentköplagen.