Information

Kan jag nyttja ROT-avdraget vid omläggning eller renovering av tak?

Kan jag utnyttja "Grön Teknik" avdraget vid installation av sol-el? 
Ja, det går bra att nyttja ROT-avdraget om du är en privatperson, är ägare/delägare i den fastigheten ni vill utföra jobbet på och så länge ni inte har utnyttjat hela ert tillgängliga ROT-avdrag på andra arbeten under pågående kalenderår.
Ja, det går bra att nyttja avdraget för "Grön Teknik" som dessutom är helt avskilt från ROT- och RUT.
För mer och aktuell information klicka på länkarna nedan.

Har ni ansvarsförsäkring och F-skattsedel?

Ja! Vi på TAK O MER har ansvarsförsäkring som behövs för att ni som kund ska kunna stå utan ansvar om något oförutsett skulle hända på arbetsplatsen. Vår försäkring täcker även om "tredje part" involveras i någon form.
Kopia på försäkring samt kontaktperson lämnas alltid vid offert.
TAK O MER är registrerad för moms samt har F-skattsedel.

Har er personal erforderlig utbildning?

Ja!
Ansvarig arbetsledare på plats har alltid samtliga nödvändiga tillstånd som behövs för att få utföra det ni har beställt av oss att utföra. Vi är certifierade inom BAS P/U och vi kontrollerar dessutom att samtliga våra leverantörer av tilläggstjänster innehar nödvändiga tillstånd.


Lämnar ni garanti på utfört jobb?

Ja. Samtliga våra uppdrag regleras av konsumentköplagen / Konsumenttjänstlagen och ger en 10-årig garanti på alla utförda jobb.